VATTENRENING

Equipnor AB erbjuder vattenreningssystem från Amerikanska AQUAMIRA och deras underliggande varumärken; DIVVY | WATERBASICS. Erbjudandet omfattar alltifrån reningsfilter i fickformat upp till större reningssystem för samhällen i kris och katastrofområden. Myndighetskontakt hos Equipnor AB; lars@equipnor.se

Produkterbjudandet omfattar både vattenresurssystem och vattenreningskomponenter. Vattenreningskomponenter från AQUAMIRA omfattar filtrering av KEMIKALIERBAKTERIER och VIRUS.

DIVVY är ett vattenresurssystem för nöd-/ katastrofsituationer. Systemet kan snabbt transporteras, sättas upp och tas i bruk. Systemet är modulärt och kan anpassas efter situation/omfattning. Klicka på länken för broschyr.

AQUAMIRA / GEIGERRIG omfattar ett brett urval av individburna vätskesystem och tillbehör, bl.a. trycksatta blåsor som get vätska utan att användaren behöver "suga" ut vatten vilket under hög fysisk belastning inte är att föredra. Bilderna nedan länkar till tillverkarens egen information.

Taktiska vätskesystem

In-linefilter

Konsumentprodukter distribueras av Neptunus HL AB

Filter mot Kemikalier | Bakterier | Virus

Trycksatta iläggsblåsor

Vattenbehandling/rening


', 'auto'); ga('send', 'pageview');