TORRDRÄKTER/INSATSDRÄKTER

Equipnor AB erbjuder torrdräkter och insatsdräkter i en rad olika utföranden, för en rad olika användningsområden och med en rad olika skyddsnivåer. Vårt erbjudande omfattar dels färdiga systemlösningar som redan finns implementerade i olika operativa skarpa miljöer världen över, dels komponenter och system som utvecklas utifrån kundens specifika behov och kravställning. Tillsammans med vårt Norska systerbolag Equipnor AS har vi levererat ett stort antal modeller av dräkter till en rad olika specialistenheter i Norden. Vi har en unik kompetens från slutanvändarledet, både civilt och militärt och har ett nära samarbete med världens främsta leverantörer av professionella torrdräkter och tillbehör.

Tillsammans med våra leverantörer har vi kompetens och kapacitet att leverera dräkter för alla typer av Militära och Polisiära ändamål samt; Räddnings-/Överlevnadsdräkter | Ytbärgardräkter | Dräkter för arbete i kontaminerade miljöer | m.m. | Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer och deras underleverantörer samt omfattande erfarenhet av att utveckla och saluföra standard dräktsystem samt modifiera/förädla redan befintliga lösningar. Vi erbjuder dräkter med t.ex. Gore® membran/material,
olika grader av flamskydd, färger, mönster, märknings-/ID-system | infästningssystem (MOLLE/Laserskuret) m.m.

Tillbehör

Vi arbetar med ett stort antal tillverkare av tillbehör; underställ, värmesystem, ventiler, ringsystem, handskar, huvor, boots, dragkedjor, membran, fästen/fickor, flythjälpmedel, dräktgassystem, m.m. och kan säkerställa optimala systemlösningar för alla användarmiljöer.

Reparation och Service

Vi är anslutna till kvalificerade dräktverkstäder och erbjuder service, reparation, modifiering och trycktestning. Vi producerar användarmanualer och labels om kunden så önskar. Kontakperson avseende dräktsystem är anders@equipnor.se och jonas@equipnor.se