TORRDRÄKTER/INSATSDRÄKTER

Equipnor AB är idag landets största leverantör av torrdräkter till Svenska myndigheter. Vi arbetar med världens främsta tillverkare av dräkter för professionella användare och har under de senaste 10-12 åren tilldelats ett flertal kontrakt och levererat ett stort antal dräktmodeller till Svenska myndigheter. Vår interna kompetens runt dräkter baserar sig på mångårig erfarenhet av militär och civil dykning samt utvecklingssamarbeten med framstående internationella aktörer i branschen.

Vårt erbjudande omfattar alla typer av torrdräkter/tillbehör för professionell verksamhet, våra samarbetspartners i tillverkningsledet återfinns i Europa och Storbrittanien. Vi har mycket god insyn i tillverkningsprocesser, ledtider, kostnadsdrivande faktorer, för och nackdelar med materialval och konstruktionslösningar, etc. Utifrån deltagande i ett stort antal upphandlingar och utvecklingsprojekt vågar vi påstå att vi har en mycket god helhetsbild över vad industrin kan erbjuda och vad kunden behöver.