TJÄNSTER

UNDERHÅLL:
Equipnor AB erbjuder tillsammans med vårt Norska systerföretag SafeNor AS - Service och underhåll på dräkter och andningssystem för Svenska och Norska myndigheter. Vi genomför också modifikation på dräkter och dräktgassystem. Certifierade tekniker och underhållsverkstad. För information, kontakta: anders@equipnor.se

UTBILDNING:
Vi erbjuder utbildning kring våra saluförda produkter och system.

SYSTEMINTEGRATION:
Inom ramen för vårt produktsegment LUFT, bidrar vi med support för integration mot BMS.