TJÄNSTER

UNDERHÅLL:
Equipnor AB erbjuder tillsammans med vårt Norska systerföretag SafeNor AS - Service och underhåll på dräkter och andningssystem för Svenska och Norska myndigheter. Vi genomför också modifikation på dräkter och dräktgassystem. Certifierade tekniker och underhållsverkstad. För information, kontakta: anders@equipnor.se
Vi erbjuder kontroll och service av professionell klätter- och fallskyddsutrustning. Certifierad tekniker. Kontakta: lars@equipnor.se https://www.kong.it/en/inspector-register/

UTBILDNING:
Utöver utbildning kring våra saluförda produkter och system erbjuder vi utbildningspaket inom taktisk repaccess.

SYSTEMINTEGRATION:
Inom ramen för vårt produktsegment LUFT, bidrar vi med support för integration mot BMS.


', 'auto'); ga('send', 'pageview');