MÄSSOR

Equipnor AB besöker årligen ett stort antal mässor över hela världen. Dels för att själva hålla oss uppdaterade på vad som händer på marknaden och i leverantörsleden, men också för att ge våra eventuellt besökande kunder möjligheten till att träffa våra leverantörer och få förstahandsinformation om utveckling, nyheter, osv. Nedan listar vi ett antal av de mässor vi besöker. NFM Group och Equipnor ställer själva ut på ett antal olika mässor.