Bärsystem och tillbehör

BÄRSYSTEM
Vi erbjuder taktiska bärsystem från en rad kompetenta tillverkare, framförallt: First Spear | NFM Production | Spiritus Systems | Polaris Solutions | Karrimor SF.  Vi erbjuder förutom befintliga produkter också utveckling och nyproduktion utifrån kundspecifika önskemål. Som del i NFM Gruppen har vi tillgång till en av Europas största tillverkningsfaciliteter av taktiska bärsystem och ballistiska skyddslösningar, genom First Spear utvecklar vi bärsystem för maritima applikationer! Vi har till dags datum levererat ett brett spektra av taktiska bärsystem till myndigheter i Sverige och Norge.

Vi har till dags datum levererat ett omfattande sortiment inom bärsystem till statliga och kommunala myndigheter i Sverige och Norge. Användargrupperna återfinns inom flera vitt skilda verksamhetsområden och produkterna varierar från enkla hyllprodukter till system utvecklade i direkt samarbete med kunden. Oavsett om slutanvändaren är en civilspanare med behov av ett smidigt och enkelt bärsystem/bälte för dolt bärande eller en fullt utrustad kulspruteskytt längst ut på frontavsnittet har vi komponenter och systemlösningar från flera partners.

Ovan visas delar ur ett system utvecklat av NFM gruppen och saluför av Equipnor. Systemet är ett fullt modulärt bärsystem förberett för olika typer av ballistiskt skydd, systemet består av ett stort antal komponenter som kan individ- och uppgiftsanpassas för vitt skilda typer av enheter. Vi erbjuder flera typer av fullt modulära system som kan anpassas med ballistiskt skydd, flythjälpmedel, andningsystem, räddningsselar, m.m.

Med samarbetspartners som TYPHOON, First Spear och Capewell Aerial Systems erbjuder vi en lång rad flythjälpmedel och flytkompenserande system för integrering i taktiska västar och transportsystem.


', 'auto'); ga('send', 'pageview');