Equipnor
 er Nordens største leverandør av personlig utrustning til forsvaret og politiet. I tillegg til å være NFM gruppens salgsorganisasjon, er vi forhandlere for en rekke ledende produsenter av ulike typer utstyr beregnet på det profesjonelle markedet. Våre produkter omfatter et vidt spekter, alt fra personlig utrustning, våpen og våpentilbehør, til utstyr for maritime operasjoner. Vår oppgave er å sørge for at det norske forsvar og politi alltid skal ha tilgang til det beste utstyret som er på markedet.


Equipnor og Norsk Forsvarsmateriell (NFM) innledet et samarbeid på slutten av 1990-tallet. På den tiden var disse de ledende selskapene innen taktisk utstyr. Equipnor hadde da hovedkontor i Bergen, mens NFM holdt til i Ski utenfor Oslo. Etter mange år med fremgangsrikt samarbeid, fusjonerte de to selskapene i september 2009. Det "nye" Equipnor ble da en del av den internasjonalt respekterte NFM Gruppen. Equipnor ble da styrket på flere områder:


Foruten personlig utstyr markedsfører Equipnor produkter og service beregnet på 
kjøretøy, fly, helikoptre og installasjoner